«Για την επιτυχία στις πωλήσεις δεν αρκούν τα συνήθη εφόδια που απαιτούνται για άλλους τομείς εργασίας. Στις πωλήσεις η επιτυχία έρχεται από το δυναμικό που υπάρχει μέσα σου»

Απευθύνεται σε διευθυντές πωλήσεων, διοικητικές ομάδες πωλήσεων κι επιχειρηματίες. Ενισχύει ή αναπτύσσει το επίπεδο της απόδοσης, τις προσωπικές δεξιότητες και τις ικανότητες δημιουργίας σχέσεων με τους πελάτες. Ως εκ τούτου, συμβάλλει στην ανάπτυξη της εμπιστοσύνης με τους πελάτες, βελτιώνει το επίπεδο εξυπηρέτησης και ικανοποίησής τους κι ανυψώνει το ηθικό των εργαζομένων του τμήματος.

Στην Ελλάδα, από τις εταιρείες που έχουν αναπτύξει κουλτούρα coaching, οι περισσότερες επέλεξαν ως εφαλτήριο το Sales Coaching. Οι προφανείς λόγοι είναι, ότι κάθε θετική αλλαγή στις πωλήσεις επηρεάζει αμεσότερα το τελικό αποτέλεσμα (bottom line) και την εικόνα της εταιρείας προς την αγορά, κάτι που είναι απτό και μετρήσιμο.

Η άποψη αυτή είναι απόλυτα θεμελιωμένη. Πραγματικά, το coaching πωλήσεων προσφέρει θεαματικά αποτελέσματα γιατί αγγίζει περιοχές που καμιά άλλη μέθοδος προσωπικής ανάπτυξης δεν μπορεί να φτάσει.

Οι πωλήσεις είναι μια δουλειά απαιτητική, που για να πετύχει το στέλεχος πρέπει να μπορεί να δίνει μάχες και να «φέρνει» νίκες, χωρίς, όμως, να κατακλύζεται από έντονο στρες και συναισθηματική ανισορροπία.

Για την επιτυχία στις πωλήσεις δεν αρκούν τα συνήθη εφόδια που απαιτούνται σε άλλους τομείς εργασίας. Οι τεχνικές που διδάσκονται, η γνώση των προϊόντων, η εμπειρία στην αγορά και οι σχέσεις με τους πελάτες, δεν είναι αρκετά για την επιτυχία.

Στις πωλήσεις, η επιτυχία έρχεται από το δυναμικό που υπάρχει μέσα σου. Κι έρχεται μόνο, αν καταφέρεις να το γνωρίσεις και να το μετατρέψεις σε θετική ενέργεια. Αυτό κάνει το Sales Coaching.

Η διάρκεια του προγράμματος κυμαίνεται από τρεις έως δώδεκα μήνες και, λαμβάνοντας υπόψη, το επείγον του χαρακτήρα των θεμάτων που πραγματεύεται ο δ/ντης πωλήσεων, η διοικητική ομάδα του τμήματος ή ο επιχειρηματίας, παρέχεται υποστήριξη, όταν χρειάζεται, και τηλεφωνικά ή μέσω skype.

Συνθήκες που προσομοιάζουν στην «εξωτερική» πώληση υπάρχουν και σε πολλές μορφές της εσωτερικής συναναστροφής στο περιβάλλον κάθε οργανισμού. Τα διοικητικά συμβούλια, τα meetings, οι παρουσιάσεις του ενός τμήματος στα υπόλοιπα και όλα αυτά που στις επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται ως «εσωτερική πώληση» ενέχουν κοινές περιοχές, που συχνά μπλοκάρουν το στέλεχος στο να εκμεταλλευτεί το δυναμικό του και να φτάσει στο στόχο του.

Στη διαδικασία του Advanced Coaching, τέτοιες περιοχές «εσωτερικής πώλησης» εξετάζονται μέσα από το Executive Coaching και, όπου χρειάζεται, εμπεριέχονται στοιχεία δεξιοτήτων από το Sales Coaching.