«Δεν μπορείς να διδάξεις τίποτα στον άνθρωπο.

Μπορείς μόνο να τον βοηθήσεις να τ’ ανακαλύψει μέσα του»Γαλιλαίος

To ADVANCED COACHING είναι η βασική πλατφόρμα coaching, πάνω στην οποία αναπτύσσουμε τις τέσσερις ακόλουθες μορφές, ανάλογα με τις παρούσες ή τις μελλοντικές ανάγκες του πελάτη:

 1. Leadership Coaching (Coaching Ηγεσίας)
 2. Executive Coaching (Coaching Στελεχών)
 3. Sales Coaching (Coaching Πωλήσεων) και
 4. Career Coaching (Coaching Καριέρας)

Οι τέσσερις παραπάνω μορφές Coaching ακολουθούν κοινή φιλοσοφία και δημιουργούν συνέργειες, όποτε συνδυαστούν, ενώ διαφοροποιούνται:

 1. στα διαγνωστικά εργαλεία,
 2. στις δεξιότητες οι οποίες καλλιεργούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος,
 3. στη διάρκεια.

Το Advanced Coaching προσφέρεται σε ατομική βάση* (ένας προς έναν) κι αποσκοπεί στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του στελέχους ή του επιχειρηματία μέσα από την αύξηση της αυτογνωσίας, το χτίσιμο ή τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων στην εργασία, την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων, την ενίσχυση της αντοχής στην πίεση κ.α.

Το μοντέλο που ακολουθούμε αποτελείται από τα παρακάτω 7 βήματα:

 1. Διερεύνηση,advancedExec_GR
 2. Διάγνωση,
 3. Σχεδιασμός,
 4. Αλλαγή,
 5. Μέτρηση,
 6. Αξιολόγηση,
 7. Διατήρηση

Η διάρκειά του, όπως και κάθε επιμέρους χαρακτηριστικό, εξατομικεύεται για κάθε στέλεχος ή επιχειρηματία, μετά από την αρχική μελέτη, με συνηθέστερο διάστημα, από τρεις έως δώδεκα μήνες .

*: Το Sales Coaching παρέχεται τόσο ατομικά όσο και σε διοικητικές ομάδες πωλήσεων