Υπηρεσίες Coaching

Στην inwards εξειδικευόμαστε στις παρακάτω μορφές Συμπεριφορικού Coaching, βασιζόμενοι σε αρχές και αποδεδειγμένη μεθοδολογία. Παράλληλα, έχουμε δημιουργήσει την παρακάτω κατηγοριοποίηση με την πίστη ότι βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με τις σημερινές ανάγκες στην Ελλάδα:

1. Advanced Coaching – Προηγμένο Coaching για Στελέχη & Επιχειρηματίες

Είναι η βασική Πλατφόρμα Coaching, στην οποία ανάλογα με τις παρούσες ή τις μελλοντικές ανάγκες του πελάτη, αναπτύσσουμε τις τέσσερις ακόλουθες μορφές μεμονωμένα ή συνδυαστικά:

  • Executive Coaching (Coaching Στελεχών)
  • Leadership Coaching (Coaching Ηγεσίας)
  • Sales Coaching (Coaching Πωλήσεων) και
  • Career Coaching (Coaching Καριέρας)

2. Communication & Image – Πρόγραμμα Βελτιστοποίησης Επικοινωνίας και Προσωπικής Εικόνας: για ανώτατα στελέχη, επιχειρηματίες, στελέχη πωλήσεων ή αγορών

3. Internal Coaches Training – Εκπαίδευση Εσωτερικών Coaches: για εσωτερικούς coaches, διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού ή διευθυντές τμημάτων

4. Business Coaching – Συμβουλευτική Επιχειρήσεων: παροχή ενεργούς συμβουλευτικής σε επίπεδο γενικής διεύθυνσης και διοικητικού συμβουλίου για μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις έως 120 ατόμων