Ο Δείκτης Πωλήσεων (The Sales Index) είναι σχεδιασμένος να μετρά 43 παράγοντες επιτυχίας: 6 παράγοντες νοητικής σαφήνειας, 12 παράγοντες συναισθηματικής μεροληψίας, 23 soft skills και 2 παράγοντες άγχους.

Σε οργανώσεις χονδρικής ή λιανικής πώλησης από πολυκαταστήματα έως βιομηχανίες και εταιρείες πώλησης ακινήτων, οι διευθυντές και οι εργαζόμενοι στις πωλήσεις, μπορούν να ωφεληθούν άμεσα από τα αποτελέσματα αυτού του διαγνωστικού εργαλείου.
Τα αποτελέσματα μας δίνουν μια περιεκτική εικόνα για την απόδοση στον τομέα της πώλησης, την παραγωγικότητα και τη δέσμευση του στελέχους πωλήσεων σε μεγάλη λεπτομέρεια, καλύπτοντας τόσο τις νοητικές όσο και τις συναισθηματικές ικανότητες στις πωλήσεις.

Τα αποτελέσματα της διάγνωσης μπορούν να συγκριθούν με την πραγματική απόδοση, για να καταλήξουμε πού ακριβώς ο άνθρωπος των πωλήσεων χρειάζεται να εστιάσει την προσοχή του και να αφιερώσει χρόνο προκειμένου να εμπλουτίσει τις ικανότητές του στις πωλήσεις αλλά και να θέσει τα απαραίτητα βήματα για την επίτευξη υψηλότερης απόδοσης, ικανοποίησης του πελάτη, πιστότητας.

Η αξιολόγηση αυτή είναι σχεδιασμένη να ανιχνεύσει τις δυνατότητες του ατόμου, τις μη ορατές πλευρές του (blind spots) και τα εμπόδια που περιορίζουν τον άνθρωπο των πωλήσεων στην επίτευξη της μέγιστης απόδοσης και παραγωγικότητας.

Το συγκεκριμένο διαγνωστικό εργαλείο μας δείχνει πώς οι άνθρωποι στις πωλήσεις έχουν διαμορφωθεί με την πάροδο του χρόνου, κι αυτή η πληροφορία είναι συχνά κρίσιμη για τον επιχειρηματία ή το διευθυντή πωλήσεων, ώστε να αναπτύξει τον εαυτό του και τους ανθρώπους του, στις πωλήσεις, στο μέγιστο του δυναμικού τους.

Ο άνθρωπος των πωλήσεων, ίσως, στερείται εσωτερικών κινήτρων, δύναμης, επιρροής, συναισθηματικής ευκινησίας ή αυτό-πειθαρχίας. Ίσως χρειάζεται επιπλέον γνώσεις για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του ή, τέλος, εκπαίδευση στην τέχνη των πωλήσεων. Όποια κι αν είναι η αφετηρία, η προσωπική βελτίωση του ανθρώπου των πωλήσεων, έχει άμεση σχέση με τα αποτελέσματα της εταιρείας.

Τέλος, η αξιολόγηση αντανακλά το επίπεδο του άγχους που βιώνει ένας άνθρωπος στις πωλήσεις, πόσο καλά το διαχειρίζεται και πόσο κατανοεί και υλοποιεί το όραμα, την αποστολή και τις αξίες του οργανισμού.

Συνημμένα: