Ο Δείκτης Ηγεσίας (The Leadership Index) είναι σχεδιασμένος να μετρά 45 παράγοντες επιτυχίας: 6 παράγοντες νοητικής σαφήνειας, 12 παράγοντες συναισθηματικής μεροληψίας, 25 soft skills και 2 παράγοντες άγχους.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης φέρνουν άμεσο όφελος στον οργανισμό, διότι μας δίνουν μια περιεκτική εικόνα για την απόδοση στον τομέα της ηγεσίας, την παραγωγικότητα και τη δέσμευση του ηγέτη, με μεγάλη λεπτομέρεια, καλύπτοντας τόσο τις νοητικές όσο και συναισθηματικές ικανότητες για ηγεσία.

Τα ευρήματα της διάγνωσης μπορούν να συγκριθούν με την πραγματική απόδοση, για να καταλήξουμε πού ακριβώς ο ηγέτης χρειάζεται να εστιάσει την προσοχή του και να αφιερώσει χρόνο προκειμένου να εμπλουτίσει το στυλ ηγεσίας του και να θέσει τα απαραίτητα βήματα για την επίτευξη υψηλότερης απόδοσης στις περιοχές της διοίκησης, του οράματος και της πρωτοβουλίας.

Η αξιολόγηση αυτή είναι σχεδιασμένη να ανιχνεύσει τις δυνατότητες του ατόμου, τις μη ορατές πλευρές του (blind spots) και τους περιορισμούς που εμποδίζουν τους ηγέτες στην επίτευξη της μέγιστης απόδοσης και παραγωγικότητας. Ένα άτομο που είναι πολύ υποχωρητικό και στερείται δημιουργικότητας ή της δυνατότητας να σκεφτεί έξω από τα συνηθισμένα, ίσως δε γνωρίζει πώς να προσφέρει ενθουσιασμό και δυνατή στράτευση σε μια νέα ιδέα, ένα νέο σκεπτικό ή μια θετική αλλαγή.

Το συγκεκριμένο διαγνωστικό εργαλείο μας δείχνει πώς οι άνθρωποι έχουν διαμορφωθεί με την πάροδο του χρόνου και η γνώση αυτής της πληροφορίας είναι συχνά κρίσιμη για ν’ αναπτύξουμε ηγέτες καθώς και να επιλέξουμε, να προάγουμε και να εκπαιδεύσουμε τους αυριανούς ηγέτες, έτσι ώστε να αναπτύξουν στο μέγιστο το ηγετικό τους δυναμικό.

Τέλος, η αξιολόγηση αντανακλά το επίπεδο του άγχους που βιώνει ο ηγέτης, πόσο καλά το διαχειρίζεται, και πόσο κατανοεί και υλοποιεί το όραμα, την αποστολή και τις αξίες του οργανισμού.

Συνημμένα: