Ο Δείκτης Διευθυντών & Προϊσταμένων (The Manager – Supervisor Index) είναι σχεδιασμένος να μετρά 45 παράγοντες επιτυχίας: 6 παράγοντες νοητικής σαφήνειας, 12 παράγοντες συναισθηματικής μεροληψίας, 25 soft skills και 2 παράγοντες άγχους.

Τα αποτελέσματα μας δίνουν μια περιεκτική εικόνα για την απόδοση στον τομέα της διοίκησης και εποπτείας, την παραγωγικότητα και τη δέσμευση του διευθυντή ή προϊσταμένου, καλύπτοντας τόσο τις νοητικές όσο και συναισθηματικές ικανότητες διοίκησης.

Τα αποτελέσματα της διάγνωσης μπορούν να συγκριθούν με την πραγματική απόδοση, για να εκτιμήσουμε πού ακριβώς διευθυντές και προϊστάμενοι χρειάζεται να εστιάσουν την προσοχή τους και να αφιερώσουν χρόνο προκειμένου να διοικήσουν άτομα ή ομάδες, ώστε να επιτύχουν τους στόχους ακολουθώντας το όραμα του οργανισμού.

Η αξιολόγηση αυτή είναι σχεδιασμένη να ανιχνεύσει τις δυνατότητες του ατόμου, τις μη ορατές πλευρές του (blind spots) και τα συναισθηματικά εμπόδια που περιορίζουν διευθυντές και προϊσταμένους στην επίτευξη της μέγιστης απόδοσης και παραγωγικότητας.

Το συγκεκριμένο διαγνωστικό εργαλείο μας δείχνει πώς τα διευθυντικά στελέχη έχουν διαμορφωθεί με την πάροδο του χρόνου και η γνώση αυτής της πληροφορίας είναι συχνά κρίσιμη για την ανάπτυξη διευθυντών και προϊσταμένων. Επίσης, η διάγνωση μας βοηθά στη δημιουργία πλάνου διαδοχής, αφού η διοίκηση της εταιρείας μπορεί να επιλέξει, να προάγει και να εκπαιδεύσει τη νέα γενιά ηγετών του οργανισμού.

Τέλος, η αξιολόγηση αντανακλά το επίπεδο του άγχους που βιώνει ένας διευθυντής ή προϊστάμενος, πόσο καλά το διαχειρίζεται, πόσο κατανοεί και ακολουθεί τους κανόνες, το όραμα και τις αξίες του οργανισμού κατά τη διοίκηση των ανθρώπων και των ομάδων της περιοχής ευθύνης του.

Συνημμένα: