Ο Δείκτης Αξιών Ζωής (Life Value Index) είναι σχεδιασμένος να μετρά 45 παράγοντες της ζωής: 6 παράγοντες νοητικής σαφήνειας, 12 παράγοντες συναισθηματικής μεροληψίας, 25 soft skills και 2 παράγοντες άγχους.

Τα αποτελέσματα μας δίνουν μια περιεκτική εικόνα για τις αξίες του ατόμου, που σχετίζονται με τον εξωτερικό κόσμο (World View),καθώς επίσης και για τις εσωτερικές αξίες (Self View) με μεγάλη λεπτομέρεια, καλύπτοντας τόσο νοητικούς όσο και συναισθηματικούς παράγοντες.

Στην οπτική του εξωτερικού κόσμου (World View) αξιολογείται πώς σχετίζεται το άτομο με τους άλλους, με τους κοινωνικούς και οικονομικούς κανόνες καθώς και με τα συστήματα και τις μορφές εξουσίας.

Η οπτική του εαυτού (Self View) αντανακλά : α) πόσο καλά το άτομο γνωρίζει τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του, β) το επίπεδο της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης που έχει, γ) πόσο καλά ταιριάζει (και απολαμβάνει) τους ρόλους του στη ζωή και δ) πόσο ξεκάθαρο και αισιόδοξο είναι (το άτομο) σε σχέση με τους μελλοντικούς του στόχους.

Η αξιολόγηση αυτή είναι σχεδιασμένη να φωτίζει τις δυνατότητες του ατόμου, τις μη ορατές πλευρές του (blind spots) και τους περιορισμούς, που σχετίζονται με τη συναισθηματική του κατάσταση και θέτουν εμπόδια στην επαγγελματική επιτυχία και στην προσωπική ευτυχία. Μας δείχνει πώς οι άνθρωποι έχουν διαμορφωθεί με την πάροδο του χρόνου κι αυτή η πληροφορία είναι, συχνά, μια αποκάλυψη για κάθε άνθρωπο, που τον βοηθά να επιλέξει και να υλοποιήσει τους στόχους που ταιριάζουν στις δυνατότητές του.

Η αξιολόγησή μας, επίσης, αντανακλά το επίπεδο άγχους που ένα άτομο βιώνει, πόσο καλά το διαχειρίζεται, τι είδους αποφάσεις παίρνει και πόσο επιρρεπές είναι σε αστοχίες.

Συνημμένα: