Πιστεύουμε ότι το άτομο έχει τη δυνατότητα να γράψει μόνο του το σενάριο της δικής του ζωής και να βάλει τον εαυτό του στο ρόλο του πρωταγωνιστή.

Ο τρόπος που το άτομο βλέπει και βιώνει τον κόσμο, τη ζωή και τον εαυτό του είναι μοναδικός, αποτέλεσμα μιας σύνθετης διαδικασίας που βασίζεται στα βιώματα, τις μέχρι τώρα εμπειρίες του και την επεξεργασία τους σε γνωστικό και συναισθηματικό επίπεδο.

Ο τρόπος αυτός δεν αποτελεί μια μόνιμη και αμετάβλητη «κατασκευή». Διαθέτει από τη φύση του μια δυναμική εξέλιξης και αλλαγής, την οποία εμείς βοηθούμε να συμβεί με την υπεύθυνη συμμετοχή του ατόμου.

Όταν η αλλαγή αυτή συντελεστεί, οδηγεί στην αύξηση της αποδοτικότητας και της ζωτικότητας, στην ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων και στην ικανοποίηση από την εργασία, την οικογένεια και την κοινωνία.