Η inwards αποτελείται από δυο ξεχωριστούς τομείς.

O τομέας επαγγελματικής ανάπτυξης, ADVANCED COACHING, απευθύνεται σε στελέχη, επιχειρηματίες και επιχειρήσεις και ο τομέας συμβουλευτικής, “SYSTEMIC THERAPY”, σε άτομα και οικογένειες.

Συνδυάζουμε με ξεχωριστό τρόπο την πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε διεθνείς οργανισμούς με την εμπειρία στον τομέα της ψυχικής υγείας και της προσφοράς στον άνθρωπο. Έτσι καλύπτουμε όλες τις βασικές μορφές προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Η μοναδικότητά μας έγκειται στο γεγονός ότι είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ανάγκη ανάπτυξης του πελάτη είτε αυτή καλύπτεται με ολοκληρωμένο πρόγραμμα του ενός τομέα είτε απαιτεί συνδυασμό και των δύο.