«Ένας καλός ηγέτης πιστεύει στον εαυτό του. Ένας μεγάλος ηγέτης εμπνέει τους ανθρώπους με πίστη στον εαυτό τους»

Άγνωστη Πηγή

Το Coaching Ηγεσίας εστιάζει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων (leadership capabilities) των στελεχών που βρίσκονται στο ανώτατο ιεραρχικά επίπεδο (CEOs & Board of Directors) καθώς και των στελεχών με υψηλό δυναμικό (High Potentials). Η ανάπτυξη αυτή συμβαίνει, κυρίως, ως αποτέλεσμα συμπεριφορικής αλλαγής του ηγέτη ή της ηγετικής ομάδας και με τον τρόπο αυτό ενισχύει την παρούσα αλλά και τη μελλοντική διοίκηση του οργανισμού.

Η ηγεσία είναι, φαινομενικά, μια γνωστική πρόκληση ή κατάκτηση, αλλά στη βάση της αποτελεί μια βαθύτερη δοκιμασία. Τα στελέχη, συνήθως, εξοπλίζονται μόνο για το γνωστικό μέρος, καθώς το δεύτερο, το βαθύτερο, διαφεύγει της προσοχής (ή της αντίληψης) των ιδίων, αλλά και των πιο ειδικών (HR).

Ωστόσο, στην πράξη, το κυρίαρχο στοιχείο στην ηγεσία, είναι η συνεχής διακίνηση κι η ταχύτητα εναλλαγής των συναισθημάτων. Γι’ αυτό κι η επιτυχία του ηγέτη περνά κατ’ ανάγκη μέσα από την αυτογνωσία και τoν έλεγχο τόσο τoυ συναισθηματικού ερείσματος όσο και της απόκρισής του (ηγέτη) σε αυτό. Η αγωνία, ο φόβος, ο θυμός, η ενοχή, η χαρά, η ελπίδα, η απογοήτευση και πολλά άλλα συναισθήματα, βρίσκονται σε μια συνεχή και άναρχη (φαινομενικά) αλληλουχία, δημιουργώντας τεράστια ποσά εσωτερικής ενέργειας που, όμως, αλληλοεξουδετερώνονται και συμπιέζονται στο υποσυνείδητο.

Σ’ αυτή τη δεξαμενή ενέργειας, η διαδικασία του Leadership Coaching βρίσκει τα αποθέματα που χρειάζονται για να αλλάξει τη συμπεριφορά, να ενισχύσει τις δεξιότητες που απαιτούνται και τελικά, να ενδυναμώσει το στέλεχος ή τον επιχειρηματία, με τρόπο που να ζει την ηγεσία ως μια εμπειρία προσωπικής επιτυχίας, έμπνευσης των ανθρώπων και υψηλών αποτελεσμάτων για τον οργανισμό.