«Είτε πιστεύεις ότι μπορείς, είτε ότι δεν μπορείς, δίκιο έχεις»

Henry Ford

To Executive Coaching εστιάζει στις δυνάμεις και τις ικανότητες του ατόμου, αναπτύσσει περαιτέρω τη στρατηγική σκέψη, διευρύνει τη συναισθηματική νοημοσύνη κι επεκτείνει τη δικτύωση και τις συμμαχίες του. Με άλλα λόγια, βοηθά το άτομο να έρθει κοντά στην εταιρική κουλτούρα, ζώντας στην πράξη τις αξίες της.

Αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι ο συντονισμός ανάμεσα στους προσωπικούς στόχους και τους στόχους του οργανισμού που τελικά οδηγεί σε σταθερά υψηλά αποτελέσματα.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα στελέχη κι επιχειρηματίες ενθαρρύνονται να αναγνωρίσουν και να νοηματοδοτήσουν το όραμα και το σκοπό τους, και στη συνέχεια να χαράξουν την πορεία τους από το παρόν επίπεδο προς το επιθυμητό επίπεδο.