«Η επιτυχία στην καριέρα δεν είναι το άθροισμα τυχερών στιγμών. Είναι το αποτέλεσμα συνειδητών επιλογών»

Το Coaching Καριέρας εστιάζεται στις περιοχές που σχετίζονται με:

  • την καριέρα: ξεκίνημα καριέρας, αποσαφήνιση εργασιακής κατεύθυνσης, αλλαγή καριέρας
  • την εργασία: εύρεση κατάλληλης εργασίας, προαγωγή και στρατηγικές εύρεσης εργασίας.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο δρόμος που ακολουθείται περιλαμβάνει τέσσερα στάδια:

  1. αποσαφήνιση και προσδιορισμός του προσωπικού προορισμού – «πού θέλω να φτάσω»,
  2. αύξηση της αυτογνωσίας – «ποιος πραγματικά είμαι και πού βρίσκομαι σήμερα»,
  3. ανάδειξη των επιλογών – «τι επιλογές απορρέουν από τη μοναδικότητά μου»,
  4. χάραξη στρατηγικής – «ποιο δρόμο θέλω να ακολουθήσω».

Στο Coaching Καριέρας η ηλικία του ατόμου έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από τις υπόλοιπες μορφές coaching. Κι αυτό γιατί το επίπεδο της αυτογνωσίας, οι δεξιότητες, το εύρος των επιλογών και τα είδη των αναγκών διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία του ατόμου.

Η διάρκειά του είναι τρεις μήνες.