“Αλλαγή Συμπεριφοράς για τους Ηγέτες και τις Διοικητικές Ομάδες”

To Coaching για εμάς

cmc-logoΣτην inwards ειδικευόμαστε στο Συμπεριφορικό Coaching με βάση τις αρχές και τη μεθοδολογία του Ινστιτούτου Συμπεριφορικού Coaching της Αμερικής – Behavioral Coaching Institute*, US.

Η inwards είναι μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Coaching – International Coaching Council (I.C.C), του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Coaching και Mentoring (E.M.C.C) και του Ελληνικού Συνδέσμου Coaching (H.C.A).

Το Συμπεριφορικό (Behavioral) Coaching είναι μια τρίτης γενιάς ψυχολογική προσέγγιση, εστιασμένη στο μέλλον – όχι στο παρελθόν, βασισμένη σε έρευνες και στοιχεία με στόχο την επίτευξη μόνιμης αλλαγής στη συμπεριφορά σε σχετικά σύντομο χρόνο.

Η Συμπεριφορά συνίσταται στις ενέργειες και στις αντιδράσεις στις οποίες το άτομο προβαίνει σε σχέση με το περιβάλλον και μπορεί να είναι συνειδητή ή μη συνειδητή, φανερή ή κεκαλυμμένη, εκούσια ή ακούσια.

Στην επαγγελματική ζωή, όσο ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ιεραρχίας, τόσο περισσότερο η επιτυχία μας εξαρτάται από τη συμπεριφορά.

Στην inwards εφαρμόζουμε, στην Ελλάδα και την Ευρώπη, τις πιο σύγχρονες μεθόδους coaching, βασισμένες στις επιδράσεις των κυριοτέρων επιστημών που σχετίζονται με τη συμπεριφορά, όπως η Ψυχολογία, η Φιλοσοφία και η Νευροεπιστήμη.

* το Behavioral Coaching Institute της Αμερικής – B.C.I θεωρείται ο παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή γνώσης και πρακτικών στο Coaching για τo χώρο της εργασίας.