Αξιολογία είναι η γενική ονομασία που χρησιμοποιείται για τη «θεωρία της αξίας» (value theory)

H Αξιολογία (Axiology) είναι η επιστήμη που μελετά τον τρόπο που οι άνθρωποι αξιολογούν και κρίνουν. Οφείλει το όνομά της στην ελληνική λέξη που παράγεται από τα συνθετικά «άξιος» (αξία) και «λόγος» (επιστήμη).

Μας βοηθά να κατανοήσουμε πώς οι άνθρωποι κρίνουμε την αξία των αντικειμένων (συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μας) και τον τρόπο που κάνουμε συγκρίσεις ή αξιολογήσεις για ο,τιδήποτε στο οποίο έχουμε κάποιο βαθμό εμπειρίας.Έτσι, μπορεί να κάνει εκτιμήσεις για το πώς είναι πιθανό να δρούμε ή να αντιδρούμε σε κάθε δεδομένη κατάσταση, ρόλο ή εργασία.

Η Αξιολογία έχει συνεισφέρει σημαντικά στην εξάπλωση του όρου αξία, σε πλήθος πεδίων όπως η οικονομία, η ηθική, η θρησκεία, ο αθλητισμός, η ψυχολογία, η αισθητική κι έχει εισέλθει ακόμη και σε αμιγή συστήματα, όπως η λογική και τα μαθηματικά. Πολλά θέματα (πεδία), που επί μακρόν εθεωρούντο σχετικώς απομονωμένα, συνδέονται πλέον κάτω από την «ομπρέλα» της επιστήμης της αξίας.

Η εφαρμοσμένη αξιολογία είναι μια επιστήμη βασισμένη στη λογική, που στηρίζεται στην «ιεράρχηση της σημασίας» (hierarchy of meaning), από τα πιο σημαντικά ή τα πιο πλούσια σε αξία προς τα πιο καταστρεπτικά ή αυτά που επιφέρουν τη μεγαλύτερη απώλεια αξίας. Είναι, επίσης, βασισμένη στα μαθηματικά και μπορεί να προσδιορίζει αντικειμενικά πώς ο ανθρώπινος νους αναλύει και ερμηνεύει τη σημασία που έχουν οι εμπειρίες μας.

Από την άλλη πλευρά, η Αξιολογία, μας επιτρέπει να μεταφράζουμε ποιοτικά στοιχεία της αντίληψής μας σε ποσοτικά, τα οποία μπορεί να γίνουν κατανοητά ευκολότερα και να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά.

Στην inwards εφαρμόζουμε στην Ελλάδα και την Ευρώπη τις πιο σύγχρονες μεθόδους coaching, βασισμένες στις επιδράσεις των κυριοτέρων επιστημών που σχετίζονται με τη συμπεριφορά, όπως η Ψυχολογία, η Φιλοσοφία και η Νευροεπιστήμη.

Η Αξιολογία, αρχικά, έγινε επιστήμη μέσα από την εργασία του Καθηγητή Robert S. Hartman, Ph.D., ο οποίος τεκμηρίωσε λογικά τη θεωρία της αξίας, θέτοντας έτσι τις βάσεις μιας «επίσημης», επιστημονικής αξιολογίας – επικεντρωμένης στην πρώτη λογική ιεραρχία της αξίας (hierarchy of value). Αυτή η ιεραρχία έχει τρεις βασικές διαστάσεις αξίας, που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές έννοιες και όψεις της πραγματικότητας, και γίνονται γενικά κατανοητές ως:

  • Intrinsic – Εγγενής (άνθρωποι),
  • Extrinsic – Εξωγενής (πράγματα),
  • Systemic – Συστημική (ιδέες)

Στη διαδικασία του coaching και της προσωπικής ανάπτυξης η αξιολογία αποτελεί την επιστήμη της ανθρώπινης βελτίωσης.

Δεν πρόκειται για παλιό υλικό με νέο περιτύλιγμα. Είναι μια εντελώς νέα και αυτόνομη ιστορική και λογική δημιουργία.

Η Αξιολογία προσφέρει εργαλεία ανάλυσης και διάγνωσης του «πραγματικού βαθμού ύπαρξης κάθε θέματος, που απασχολεί έναν άνθρωπο στο παρόν» και ταυτόχρονα προσφέρει τα εργαλεία, για να αποκαλύψουμε το «μελλοντικό – επιθυμητό επίπεδο του ίδιου θέματος», για το σχεδιασμό του προσωπικού πλάνου ανάπτυξης και βελτίωσης.