Ο Δείκτης Ηθικής (Ethics Index) είναι σχεδιασμένος να μετρά 45 παράγοντες ηθικής: 6 παράγοντες νοητικής σαφήνειας, 12 παράγοντες συναισθηματικής μεροληψίας, 25 soft skills και 2 παράγοντες άγχους.

Τα αποτελέσματα μας δίνουν μια περιεκτική εικόνα τόσο για την ηθική διάσταση της εργασιακής απόδοσης όσο και για την καθαρότητα της προσωπικής αντίληψης περί ηθικής και της ηθικής δέσμευσης, καλύπτοντας σε μεγάλη λεπτομέρεια τόσο νοητικούς όσο και συναισθηματικούς παράγοντες.

Τα ευρήματα μπορούν να συγκριθούν με την πραγματική δράση του ατόμου, ώστε να εξακριβώσουμε πού ακριβώς το άτομο χρειάζεται να εστιάσει την προσοχή του και να αφιερώσει χρόνο προκειμένου να υιοθετήσει «καλές» (good-making) ιδιότητες και να κατακτήσει υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικής και προσωπικής ηθικής.

Η αξιολόγηση αυτή είναι σχεδιασμένη να φωτίσει τις δυνατότητες του ατόμου, και να ανιχνεύσει τις μη ορατές πλευρές του (blind spots) και τα εμπόδια, που δεν αφήνουν τον άνθρωπο να επιτύχει το μέγιστο επίπεδο ηθικής στη ζωή και στη δουλειά του.

Το συγκεκριμένο διαγνωστικό εργαλείο μας δείχνει πώς οι άνθρωποι έχουν διαμορφωθεί να αναγνωρίζουν το καλό και το κακό με την πάροδο του χρόνου, κι αυτή η πληροφορία συχνά προσφέρει κρίσιμη γνώση σε επιχειρηματίες, ηγέτες και διευθυντές για ν’ αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν όλο το δυναμικό του ήθους των εργαζομένων τους αλλά και για να αναπτύξουν και να ενεργοποιήσουν το δικό τους κώδικα ηθικής.

Επίσης, ο Δείκτης Ηθικής μας δείχνει, πόσο καλά ένα άτομο μπορεί να διαφοροποιήσει τι είναι καλό και τι κακό για τους άλλους, ανάλογα με τους επαγγελματικούς κανόνες, τα συγκεκριμένα συστήματα και τον προσωπικό του κώδικα ηθικής.

Τέλος, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης φανερώνουν σε ποιο βαθμό ένας άνθρωπος συμμορφώνεται με τους νόμους και την εξουσία, πόσο ηθικές είναι οι αποφάσεις που παίρνει, πόσο άγχος βιώνει και πώς το διαχειρίζεται.