Ο Δείκτης Υγειονομικής Περίθαλψης (The Healthcare Index) είναι σχεδιασμένος να μετρά 45 παράγοντες επιτυχίας: 6 παράγοντες νοητικής σαφήνειας, 12 παράγοντες συναισθηματικής μεροληψίας, 25 soft skills και 2 παράγοντες άγχους.

Νοσοκομεία, γιατροί, οργανισμοί υγειονομικής και κατ’ οίκον περίθαλψης, άσυλα, κέντρα υγείας καθώς και τα στελέχη διοίκησης των οργανισμών αυτών έχουν άμεσο όφελος από την αξιολόγηση.

Τα αποτελέσματα μας δίνουν τη δυνατότητα για μια ενδελεχή συζήτηση σχετικά με την απόδοση, την παραγωγικότητα και τη δέσμευση του ατόμου, καλύπτοντας τόσο τις νοητικές όσο και συναισθηματικές ικανότητες, που απαιτεί η υγειονομική περίθαλψη.

Τα αποτελέσματα της διάγνωσης μπορούν να συγκριθούν με την πραγματική απόδοση, για να καταλήξουμε πού ακριβώς γιατροί, νοσηλευτές / νοσηλεύτριες και διοικητικά στελέχη χρειάζεται να εστιάσουν την προσοχή τους και να αφιερώσουν χρόνο προκειμένου να αναπτύξουν τις ιδιότητες εκείνες που προσφέρουν αξία στην περίθαλψη και αφήνουν τους ασθενείς ακόμη πιο ικανοποιημένους με αποτέλεσμα την αύξηση της κερδοφορίας του οργανισμού παροχής υπηρεσιών υγείας.

Η αξιολόγηση αυτή είναι σχεδιασμένη να ανιχνεύσει τις δυνατότητες του ατόμου, τις μη ορατές πλευρές του (blind spots) και τα εμπόδια που περιορίζουν τους παρόχους υπηρεσιών υγείας στην επίτευξη της μέγιστης απόδοσης και παραγωγικότητας στην υγειονομική περίθαλψη.

Το συγκεκριμένο διαγνωστικό εργαλείο μας δείχνει πώς γιατροί νοσηλευτές και στελέχη έχουν διαμορφωθεί με την πάροδο του χρόνου, κι αυτή η πληροφορία είναι συχνά κρίσιμη να τη γνωρίζουν τα νοσοκομεία, οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης και οι γιατροί τόσο για να επιλέγουν και να εκπαιδεύουν το προσωπικό, όσο και για να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητές τους.

Τέλος, η αξιολόγηση αντανακλά το επίπεδο του άγχους που βιώνει ο γιατρός, ο νοσηλευτής ή το προσωπικό, πόσο καλά το διαχειρίζονται, και σε ποιο βαθμό κατανοούν και εφαρμόζουν στην πράξη το όραμα, τις αξίες και τις οδηγίες του νοσοκομείου ή του οργανισμού για τον οποίο εργάζονται.