Ο Δείκτης Εργασιακής Ζωής (The Work Life Index) είναι σχεδιασμένος να μετρά 43 παράγοντες επιτυχίας στην εργασιακή ζωή: 6 παράγοντες νοητικής σαφήνειας, 12 παράγοντες συναισθηματικής μεροληψίας, 23 soft skills και 2 παράγοντες άγχους.

Τα αποτελέσματα μας δίνουν μια περιεκτική εικόνα για τις αξίες της εργασιακής ζωής, που σχετίζονται με εξωτερικούς παράγοντες (World View), καθώς επίσης και για τις εσωτερικές αξίες της εργασιακής ζωής του ατόμου (Self View) με μεγάλη λεπτομέρεια, καλύπτοντας τόσο τις νοητικές όσο και τις συναισθηματικές ικανότητες του ατόμου.

Στην ενότητα της άποψης για τον κόσμο (World View) η αξιολόγησή μας μετρά πόσο καλά το άτομο σχετίζεται με:

  • τους άλλους (διευθυντές, συναδέλφους, πελάτες),
  • τους κοινωνικούς, οικονομικούς και επαγγελματικούς κανόνες,
  • τα συστήματα στα οποία συμμετέχει και δρα,
  • τις μορφές εξουσίας.

Στην ενότητα της άποψης για τον ίδιο ή την ίδια (Self View) αντανακλάται:

  • πώς το άτομο αντιλαμβάνεται τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του στην εργασία,
  • πόσο εκτιμά και πιστεύει στον εαυτό του,
  • πόσο καλά αισθάνεται με τους ρόλους του/της στη ζωή και στην εργασία και πόσο τους απολαμβάνει,
  • πόσο αισιόδοξο είναι το άτομο για την επίτευξη των μελλοντικών στόχων του.

Η αξιολόγηση αυτή είναι σχεδιασμένη να φωτίσει τις δυνατότητες του ατόμου, τις μη ορατές πλευρές του (blind spots) και τα συναισθηματικά εμπόδια που του κλείνουν το δρόμο για την επαγγελματική επιτυχία και την προσωπική ευτυχία.

Το συγκεκριμένο διαγνωστικό εργαλείο μας δείχνει πώς οι άνθρωποι έχουν διαμορφωθεί με την πάροδο του χρόνου και η γνώση αυτής της πληροφορίας είναι, συχνά, το πρώτο βήμα για να επιλέξουν και να υλοποιήσουν στόχους για την ανάπτυξη και ενεργοποίηση των δυνατοτήτων τους.

Τέλος, η αξιολόγησή αντανακλά το επίπεδο του άγχους που βιώνει ένας εργαζόμενος, πόσο καλά το διαχειρίζεται, τι είδους αποφάσεις παίρνει και αν είναι επιρρεπής σε αστοχίες.

Συνημμένα: