Γιατί Στοχευμένες Αξιολογικές Εκτιμήσεις;

Διότι το ίδιο ρούχο δεν «κάνει» σε όλους

Στην inwards χρησιμοποιούμε Στοχευμένες Αξιολογικές Εκτιμήσεις (Targeted Axiological Profiles), διότι πιστεύουμε ότι το ίδιο ρούχο δεν ταιριάζει σε όλους. Για εμάς, οι ανάγκες διάγνωσης κάθε πελάτη, θα πρέπει να καλύπτονται από εξειδικευμένες μετρήσεις για το πώς κρίνει (αξιολογεί) παραμέτρους, που σχετίζονται στενά (και όχι γενικά) με το θέμα που διερευνούμε. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να βρούμε το επίπεδο κατανόησης και συναισθηματικής κατάστασης στη δουλειά ενός/μιας Διευθυντή/τριας Πωλήσεων, θα πρέπει να τον/την ρωτήσουμε ερωτήσεις πωλήσεων και όχι ερωτήσεις για την κακοποίηση των ανθρώπων ή τη μόλυνση των υδάτων.

Η εξειδίκευση των ερωτήσεων:

  1. αυξάνει τη δεκτικότητα και την «οικειότητα» που αισθάνεται ο πελάτης κατά τη χρήση του διαγνωστικού,
  2. δίνει τη δυνατότητα περιορισμένου αριθμού ερωτήσεων, άρα και λιγότερου απαιτούμενου χρόνου συμπλήρωσης,
  3. εκτοξεύει την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.

Επίσης, κατά τις προσλήψεις ή τις μετακινήσεις ατόμων σε άλλα τμήματα, γνωρίζουμε ότι κοιτώντας διαφορετικά μέρη από το αξιακό σύστημα του ατόμου, λαμβάνουμε επιπρόσθετα στοιχεία για τη λήψη αποφάσεων, και μπορούμε να στοχεύσουμε με μεγαλύτερη επιτυχία, το κατάλληλο πλάνο coaching του νεοεισερχόμενου ή μετακινούμενου στελέχους.

stox_aksiologikes_ektimisis

Πολλοί οργανισμοί χρησιμοποιούν τις στοχευμένες αξιολογικές εκτιμήσεις (Targeted Axiological Profiles) για να βοηθηθούν:

  • στην επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου για τη συγκεκριμένη θέση,
  • στη λήψη αποφάσεων για προαγωγές εργαζομένων σε ηγετικές θέσεις,
  • στο σχεδιασμό του καταλληλότερου πλάνου εκπαίδευσης.