Εκφράζουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη στον, εκλιπόντα σήμερα, Καθηγητή Dave Mefford, γιατί με την άδειά του δημοσιεύουμε, σ’ αυτή την ενότητα, αυθεντικό υλικό από το βιβλίο του “Values for Living”, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη ενημέρωση για τους αναγνώστες μας.

Ευχαριστούμε τον Jim Robins MBA, CEO της Axces Solutions, που ανέλαβε προσωπικά την εκπαίδευση και πιστοποίησή μας, καθώς και για τη συμμετοχή του στις πιο δύσκολες από τις διαγνώσεις που αντιμετωπίσαμε.

Ο Dr. Shayne Tracy CMC, OCC, Senior Facilitator του Behavioral Coaching Institute, μας συνέστησε με έμφαση να γνωρίσουμε την επιστήμη της Αξιολογίας. Τον ευχαριστούμε γι’ αυτό και για την συνεχή υποστήριξή του.

Ευχαριστούμε τους πελάτες μας και από τους δύο τομείς της inwards, ADVANCED COACHING &  SYSTEMIC THERAPY, για το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στο τρίμηνο δοκιμαστικό πρόγραμμα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2012.